• Jobs
 • Immo
 • Auto
 • Markt
 • Trauer
 • Hochzeit
 • Guide
 • Shop
 • Events
 • Tickets
 • nordbuzz
 • FuPa
 • Kontakt
 • Werben
NWZonline.de Region Cloppenburg

Fout fon dät Gas-Pedoal

27.06.2012

Uumdät düsse Dierte ap hiere Kaierskup tou hiere Laichwoater kuume un nit doodfiert wäide, sunt an ful Steeden Richelläien apstoalt. Deerfoar stounde Ommere inne Gruund , wieroun do Kröten faale, wan jo an dän Träid loangs huppje, uum aan Uutgoang tou fienden. Fon Naturfrüünde wäide düsse Poagen dan älke Mäiden uut düsse Ommere hoalt un uur de Sträite broacht. Fon deer uut loope jo dan fääre ätter hieren Ploats. Wät is dät froai, dät me sik so uum düsse Dierte sofuul Oarbaid moaked, uumdät jo uurlieuwje. Deerbie wäide masse Poagen tuchtet. Iek hääbe moal in Fernsehen blouked, dät aan Koch fon’n Määrked mäd n’Nättaaske koom, ful mäd lieuwjende, tjukke Pudden, do hie ätters in sien Restaurant sien Gäste servierje wüül. O Jasses, wo kon me bloot, wät wüül iek wäil späije, wan iek sun Poagestilte iete skuul.

Dät däd mie oaber dälich noch so läid, dät wie fröier as Bäidene uus sun Spoas mäd Poagen moaked hääbe. Do koomen uum düsse Tied uut de Nieden un wüülen ättere Poagendoabe, ju fröier deer waas, wier Bernd un Edith Scholz woonje un in dät Dreieck deerfoar, wier nu bloot boare Gruunde is. Die Doabe waas so ful fon Poagenglidderske, so ticht as roode Grütze. Die Määlnedomm waas tou ju Tied smoals ful fon Poagen.

Nood foar Autos hougeden do Dierte domoals nit tou hääben, deer fierde ja nit een. Oaber foar uus! Wie hääbe do Pudden so kwällt. Wan sik deer do maaste Huukepak dreege lieten, dan hääbe wie deer mäd Stokke aphauen, so dät die tjukkere Poage härrunnerfäl. In ju Glidderske sunt wie mäd Stokke roungeen un dän appe Domm smieten. „Wie hääbe Pudden fangt, do mäd’n Sträispier inne Iers appuusted un dan ap’n Peel sät“, fertälde mie Hubert, „un deer sunt do dan doodgeen.“ Angelika, Luise un Leni hääbe sogoar moal een läbändige Pudde sloachtet, uutnuumen un dan an een litje Laadere hoanged as n’Swien. Wie hääbe domoals goar nit wist, wät wie dieden. Deerbie hat dät daach: Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie Du den Schmerz. Die Poagedoabe is nit moor, ju Niedene druuchlait, un deeruum rakt dät bie uus uk naan Stork moor, die bie uus inne Bäidenstied alle Jiere sien Junge bie Böhmanns in dän eekene Boom groot moakede.